Servicios

Curas

Des de la nostra iniciativa d’atendre les cures amb una atenció centrada en la persona volem impactar de manera positiva la qualitat de vida de les persones que es trobin en situació de dependència per malaltia, envelliment, discapacitat física o mental.

Un equip titulat que no sols busca cobrir les activitats bàsiques de la vida diària, sinó també contribuir a la recuperació de la seva autonomia.

Canguros

Establim vincles de confiança i responsabilitat entre la família dels petits i els cuidadors, fent possible conciliar la vida familiar, professional i personal. Amb un cuidador responsable i capacitat.

Limpieza

De manera complementària a les cures, oferim el servei de neteja bàsica per a domicilis; així com també neteja i manteniment d’escales, portals i oficines.

Promovem en la mesura que sigui possible una neteja ecològica o amb un ús racional de productes, amb el propòsit d’adoptar pràctiques més amigables amb el medi ambient.

Formación

Formación y sensibilización en el ámbito de los cuidados y de inserción laboral para mujeres.