Què oferim

Cures

Oferim un servei professional a domicili, personalitzat en la diversistat funcional.

Cangurs

La cura de la canalla per part de personal format, sensible i empàtic.

Neteja

Neteja i desinfecció bàsica i manteniment de pisos, escales, oficines i entitats.

Formació

Formació i sensibilització en l’àmbit de les cures i d’inserció laboral per a dones.

Cures

Oferim un servei professional a domicili, personalitzat en la diversistat funcional.

Cangurs

La cura de la canalla per part de personal format, sensible i empàtic.

Neteja

Neteja i desinfecció bàsica i manteniment de pisos, escales, oficines i entitats.

Formació

Formació i sensibilització en l’àmbit de les cures i d’inserció laboral per a dones.

Una atenció centrada en la persona

Prioritzem la persona per davant de la malaltia o grau de dependència. Conceptes com dignitat, autonomia i identitat són claus per donar una atenció professional, oportuna i de qualitat.

Els nostres punts forts són:

1

Promoció de l’autonomia personal

2

Qualitat de l’ocupació

3

Enllaç amb l’entorn

Actualitat